Φοροαπόψεις – 07/02/2017

Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών,
εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων

  • Ασφαλιστικές εισφορές για τις αμοιβές μελών Δ.Σ.: Σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 και την εκδοθείσα εγκύκλιο ΕΦΚΑ υπ’αριθμ. 4/2.2.2017, εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων – εισφερόντων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Οι ασφαλιστικές αυτές εισφορές υπάγονται στον ΕΦΚΑ και ανέρχονται σε 34,1% των αμοιβών. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την νέα κατηγορία υπαγόμενων προσώπων (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους οι συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος.
  • Προσοχή: Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1/1/2017 και σε καμία περίπτωση δεν έχει αναδρομική ισχύ.
  • Ενημέρωση καταναλωτών για αποδοχή πληρωμής με POS:  Από 1/2/2017, οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται με κατάλληλη σήμανση στο ταμείο να ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με το αν αποδέχονται κάρτες πληρωμών. Η αναφορά αυτή πρέπει να γίνεται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο 89/2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναφέρονται ποιες συγκεκριμένα κάρτες γίνονται αποδεκτές για πληρωμή (π.χ. Visa, Mastercard, Diners κτλ). Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Αναμένουμε έως τα τέλη Ιουνίου νέες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές για το ποιες επιχειρήσεις πλέον θα έχουν υποχρέωση εγκατάστασης μηχανημάτων POS.
  • Προσφυγή ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων κατά των εφαρμοστικών εγκυκλίων του νέου ασφαλιστικούΗ Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στη συνεδρίαση της 4.2.2017, αποφάσισε να ασκηθεί από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου για λόγους αντισυνταγματικότητας.
  • Χρόνος έκπτωσης τόκων τραπεζικών δανείων: Προκειμένου να εκπέσουν από τα έξοδα μιας επιχείρησης οι τόκοι από σύμβαση τραπεζικού δανείου δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η καταβολή-εξόφλησή τους εκ μέρους της επιχείρησης. Η δαπάνη των τόκων γίνεται αποδεκτή με μόνη την εγγραφή της στα λογιστικά βιβλία.
  • Ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορώνΑπό την προηγούμενη εβδομάδα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) τα πρώτα ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Τα ειδοποιητήρια αυτά αφορούν τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, του πρώην ΟΑΕΕ και αρκετούς από το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίοι είχαν έως έναν εργοδότη. Την εβδομάδα αυτή θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια και για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Διακοπή εργασιών για αυτοαπασχολούμενους (μπλοκάκια) με ημερομηνία 31/12/2016: Παρέχεται η δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες να διακόψουν αναδρομικά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με ημερομηνία 31/12/2016 σύμφωνα με την ΠΟΛ 1009/2017. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν κάποια συναλλαγή (δαπάνη ή έσοδο) μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος. Εφόσον η αίτηση για διακοπή έχει γίνει μετά τις 30 Ιανουαρίου (ή σε κάθε περίπτωση πέρα από την προθεσμία των 30 ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής διακοπής) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Όσοι διακόπτουν εμπρόθεσμα δεν μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων δεδομένου ότι εφαρμόζεται σε όσους έχουν διακόψει έως 30/9/2016.
  • Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων που προέκυψαν προ του έτους 2000: Εφόσον φορολογούμενος ο οποίος κάνει χρήση του Ν.4446/2016(οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης), επιθυμεί να δηλώσει εισοδήματα που προέκυψαν πριν το 2000 και επειδή οι χρήσεις έως και το 1999 έχουν παραγραφεί οριστικά, τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν συγκεντρωτικά στο έτος 2000.
  • Γραφεία Εξυπηρέτησης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ): Παράλληλα με την δημιουργία των πρώτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Υποστήριξης Δανειοληπτών θα δημιουργηθούν και ΓΕΥΔ τα οποία θα στεγάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες αιχμής όπως δήλωσε ο βουλευτής κος Μάριος Σαλμάς αναφερόμενος στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας. Σε πρώτη φάση θα δημιουργηθεί το πρώτο πιλοτικό ΓΕΥΔ, στις εγκαταστάσεις της ΕΓΔΙΧ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δύο ακόμα ΓΕΥΔ, στο κέντρο Αθήνας και Πειραιά. Αρχές της άνοιξης θα δημιουργηθούν ΓΕΥΔ στις υπόλοιπες 12 πρωτεύουσες Περιφερειών και τον επόμενο μήνα θα ακολουθήσουν οι Περιφερειακές Ενότητες όπου προβλέπεται από τον Νόμο να ιδρυθούν ΚΕΥΔ (όπως η Αιτωλοακαρνανία).

 

Συνήθη Ερωτήματα

Μειώνονται οι κύριες-επικουρικές συντάξεις κατά 60% σε συνταξιούχους όλων των ταμείων που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον μετά τις 12/5/2016 αναλαμβάνουν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.. Η μείωση αυτή ισχύει για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα αυτή. Δεν αλλάζει το καθεστώς για όσους συνταξιούχους ανέλαβαν απασχόληση-ιδιότητα πριν τις 12/5/2016 και οι οποίοι υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ

Η επιστημονική ομάδα της Artion

image_print