Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα artion.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Οι πληροφορίες που περιέχονται και στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτόν τον ιστότοπο  παρέχονται ως γενικές οδηγίες από την εταιρεία ARTION και αποσκοπούν στο να προσφέρουν στον χρήστη πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποσκοπούν στο να αντικαταστήσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο συμβουλευτικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον αρμόδιο υπάλληλο της ARTION στον αντίστοιχο συμβουλευτικό, φορολογικό ή άλλο επαγγελματικό τομέα προκειμένου να λάβετε τέτοιες υπηρεσίες.

Η εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά και συνθήκες. Λόγω της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ARTION δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος δεν θα παρουσιάζει διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις, ή ιούς. Συνεπώς, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, ρητές ή σιωπηρές, σχετικά με την ακρίβεια, το έγκαιρο και την πληρότητα. Σε καμία περίπτωση η ARTION και οι αντίστοιχοι εταίροι της, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντολείς, αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι, δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεμπίπτουσα, ειδική, παραδειγματική, ποινική, παρεπόμενη ή άλλη ζημία οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ευθύνης για απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών), ασχέτως προς το είδος της πράξης που την προκάλεσε, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πράξεων συμβατικών, εξ αμελείας ή άλλων αδικοπραξιών, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, από το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή από αυτά στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω χρήσης του Ιστότοπου, ή από οποιαδήποτε αντιγραφή, παρουσίαση, ή οποιαδήποτε χρήση αυτού.

Δεδομένου του ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των εννοιών, ιδεών, μεθόδων, διαδικασιών, προόδων, know-how, τεχνικών, προγραμμάτων, δημοσιεύσεων, μοντέλων, διαγραμμάτων προϊόντων, τεχνολογιών, software, σχεδίων, καλιτεχνικών έργων, γραφικών και πληροφοριών επί του Ιστότοπου ή που περιγράφονται στον Ιστότοπο) μπορεί να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται ως τέτοια ή ως άλλο δικαίωμα (τα οποία δικαιώματα ανήκουν στην ARTION από ανεξάρτητες εταιρείες ή τρίτους), κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπο μπορεί να αποτελέσει προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού (copyright), του σήματος (trademark) και άλλων νόμων ή τα ανάλογα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα.

 

Οι χρήστες προτρέπονται να τυπώνουν ή να διανέμουν το περιεχόμενο (π.χ. μέσω συνδέσεων/links ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης) εφόσον:

Η χρήση του περιεχομένου είναι προσωπική και μη-εμπορική

Όλες οι ειδοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού (copyright), του σήματος (trademark) ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες ειδοποιήσεις διατηρούνται.

Το περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ή υπονοεί ότι η ARTION  παρέχει πληροφόρηση ή υποστηρίζει μια οργάνωση, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί, ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού (συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων/links προς τρίτους). H ARTION δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν λάβει την προαναφερόμενη ρητή γραπτή άδεια την οποία προτείνει η ARTION.

Το όνομα ARTION και το λογότυπο αποτελούν σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ARTION και άλλα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ιστότοπο, μπορεί να αποτελούν σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ARTION ή των εταιρειών των συνδεδεμένων με αυτές. Η χρήση των διακριτικών αυτών απαιτεί προηγούμενη ρητή άδεια από, καθώς και τη σύναψη σύμβασης χρήσης με, την ARTION. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών ή οποιωνδήποτε άλλων σημάτων της ARTION θα απαγορεύεται σύμφωνα με την πλέον αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση για την προαναφερόμενη γραπτή άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο του Ιστότοπου (Webmaster) ή κάνετε χρήση του συνδέσμου “Επικοινωνία”.

Οι συνδέσεις/links προς τρίτους παρέχονται προς εξυπηρέτηση των χρηστών μας. Η ARTION δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους ούτε για το περιεχόμενό τους. Η ARTION προστατεύει δραστικά τη φήμη της και τα σήματά της και η ARTION έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση οποιασδήποτε σύνδεσης προς τον Ιστότοπό μας.

Οι παρακάτω ενέργειες συνδέσεων ιστότοπου απαγορεύονται ρητά από την ARTION και μπορεί να δημιουργήσουν θέματα προσβολής σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

α. συνδέσεις που εμπεριέχουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογότυπού μας

β. μια μορφή σύνδεσης που αποκρύπτει το URL και/ή παρακάμπτει την κεντρική σελίδα ή σελίδες που περιέχουν τις ειδοποιήσεις της εταιρίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τις νομικές διατάξεις περί ευθύνης και τις δηλώσεις περί της διαδικτυακής πολιτικής της εταιρείας.