ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα
διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

Κατεβάστε
την εταιρική
παρουσίαση
σε PDF

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι.

Το φοροτεχνικό τµήµα της ARTION, αξιοποιώντας το µεγάλο αριθµό έµπειρων στελεχών που διαθέτει, επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και έτσι να ανήκει στα κορυφαία φοροτεχνικά γραφεία, με εμπειρία 40 χρόνων.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουµε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

 

“Η εναρμόνιση επιχειρήσεων σε αλλαγές
της φορολογικής και εργασιακής νομοθεσίας
δεν αποτελεί μία τυπική διαδικασία,
αλλά προτεραιότητά μας”.

 

Βασικές Παροχές

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
  • ∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων-εξειδίκευση φορολογικών θεμάτων για Κατοίκους Εξωτερικού
  • Transfer Pricing, προετοιµασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκµηρίωσης
  • Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας