ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ Φ.Π.Α. & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

H ΑRTION A.E. ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.  Με περισσότερες από 700 εταιρείες στο πελατολόγιό της, η ARTION έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη.

Στην  ARTION δημιουργήσαμε έναν ενημερωτικό οδηγό-έντυπο για το Φ.Π.Α. και τις Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Μία σημαντική κατηγορία υπηρεσιών που απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης.
Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο γίνεται μία εκτενής ανάλυση ανά περίπτωση υπηρεσιών στην εκπαίδευση. Λόγω της πολυπλοκότητας που υπάρχει, ως προς τον χαρακτηρισμό μίας υπηρεσίας εκπαίδευσης για να κριθεί αν αυτή υπάγεται στην απαλλαγή από το ΦΠΑ, στην παρούσα μελέτη έχουμε συγκεντρώσει και αναλύσει, ανά κατηγορία, τις περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών εκπαίδευσης και την ανάλογη κατάταξή τους για σκοπούς ΦΠΑ.
Πιστεύουμε πως θα φανεί χρήσιμο στους αναγνώστες αυτή η συγκεντρωτική καταγραφή (λογιστές, φοροτεχνικούς, διαχειριστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικονομικούς διευθυντές, επιχειρηματίες, κλπ).

Copy-of-Untitled

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω φόρμα και θα σας σταλεί ο “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΠΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” μέσω email, άμεσα.

  • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή που τυχόν χρειάζεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω φόρμα και θα σας σταλεί ο “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΠΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” μέσω email, άμεσα.

  • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή που τυχόν χρειάζεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.