Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα ευµετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και µεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Η ARTION διαθέτει την εµπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το συµβουλευτικό τµήµα της ARTION, έχοντας εργαστεί από κοινού µε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και αντικειµένου, έχει αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορεί να καταγράψει τις πραγµατικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.

“Μαζί μπορούμε να πάμε μακριά”
Valuation and Transaction Services

Η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών συχνά οδηγεί στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων και σε συμπράξεις μεταξύ εταιρειών.

read more
Transfer Pricing – Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πλέον υπάρχουν δύο κεντρικοί πυλώνες στην προσπάθεια αναζήτησης της αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης, στους οποίους μάλιστα σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται η Γ.Γ.Δ.Ε

read more
Management Consulting

Το σύγχρονο management έχει ανάγκη υποστήριξης, ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα, με σκοπό να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να οδηγεί σε γρήγορες και σωστές αποφάσεις

read more
Business Risk Services and Internal Audit

H ARTION με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες

read more
Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει διαρκής πρόσβαση σε κεφάλαια τα οποία θα καταστήσουν την λήπτρια της πίστωσης ανταγωνιστική και καινοτόμο

read more
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαχείριση δανείων και την αναδιάρθρωσή τους, Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών συναλλαγών

read more
Public Sector Services

H επιδίωξη για έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα έχει καταστεί πλέον αναγκαιότητα.

read more
Restructuring and Recovery

Οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα και σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν ξαφνικά και για ποικίλους λόγους…

read more
Risk Consulting

Η Artion Α.Ε. με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει θετικά…

read more

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

image_print
image_print