ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα
διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

Κατεβάστε
την εταιρική
παρουσίαση
σε PDF

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ένα ευµετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηµατικό περιβάλλον, απαιτείται αµεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και µεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Η ARTION διαθέτει την εµπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το συµβουλευτικό τµήµα της ARTION, έχοντας εργαστεί από κοινού µε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και αντικειµένου, έχει αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορεί να καταγράψει τις πραγµατικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.

 

“Μαζί μπορούμε να πάμε μακριά”

 

Η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών συχνά οδηγεί στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων και σε συμπράξεις μεταξύ εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Transfer Pricing Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, διάγει μία περίοδο διαρκών μεταρρυθμίσεων. Πλέον υπάρχουν δύο κεντρικοί πυλώνες στην προσπάθεια αναζήτησης της αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης, στους οποίους μάλιστα σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται η Γ.Γ.Δ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο management έχει ανάγκη υποστήριξης, ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα, με σκοπό να προλαμβάνει τις εξελίξεις και να οδηγεί σε γρήγορες και σωστές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

H ARTION με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλλει θετικά στον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει διαρκής πρόσβαση σε κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαχείριση δανείων και την αναδιάρθρωσή τους, τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

H επιδίωξη για έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα έχει καταστεί πλέον αναγκαιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα και σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν ξαφνικά και για ποικίλους λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Η Artion με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ARTION, μέσω των affiliated εταιρειών του Ομίλου, μπορεί και παρέχει υποστηρικτικές λύσεις μηχανογράφησης στους πελάτες της

Διαβάστε περισσότερα