ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα
διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

Κατεβάστε
την εταιρική
παρουσίαση
σε PDF

Έκδοση & Διαχείριση Μισθοδοσίας

Στην εποχή που διανύουμε, η έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας απαιτεί πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας έτσι ώστε οι πελάτες μας να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Στην ARTION, διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας, πιστοποιημένο με τα πρότυπα οργάνωσης ISO. Τα στελέχη μας είναι από τα πλέον έμπειρα της αγοράς με πλήρη γνώση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.

Η επιλογή της ARTION για την διαχείριση της μισθοδοσίας, σας εξοικονομεί χρόνο, διασφαλίζει την αμεσότητα, την εχεμύθεια, την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που σας αφορά.

Βασικές Παροχές

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας-υποστήριξη με αξιοπιστία και περιορισμό των σφαλμάτων.
 • Αποστολή αποδείξεων πληρωμής ανά εργαζόμενο
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας και μισθοδοτικής κατάστασης
 • Αναλυτική κοστολόγηση ανά εργαζόμενο και ειδικότητα
 • Ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εντύπων πρόσληψης, αποχωρήσεων, ετήσιων καταστάσεων προσωπικού, κλπ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών και δηλώσεων ΦΜΥ
 • Απογραφή εργοδότη σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και συνεχής επικοινωνία με τα στελέχη μας.
 • Εκπροσώπηση των πελατών μας στο ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσης
 • Υπολογισμό αμοιβών Διαχειριστών (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) και αμοιβές μελών Δ.Σ.
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Αξίζει να αναφερθούμε πιο αναλυτικά για τη σημασία της ψηφιακής κάρτας.Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι η δικλείδα ασφαλείας για την τήρηση και τον σεβασμό  του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών των εργαζομένων.  Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο για την καταγραφή των ωρών εργασίας, όσο και για τον έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές αποτελούν εχέγγυα για διαφανείς και αντικειμενικούς ελέγχους, που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα-την σωστή τήρηση ωραρίου των εργαζονένων, το ωράριο, , τις υπερωρίες, το εισόδημα και τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων.