Φορολογικός Οδηγός για Φορολογία Επενδυτικών Προιόντων

Η συγκέντρωση και παρουσίαση σε αυτό το έντυπο/οδηγό των στοιχείων που αφορούν στη
φορολόγηση των επενδυτικών προϊόντων έγινε με αφορμή τη διαπίστωσή μας, από συζητήσεις
με επενδυτές-πελάτες μας, ότι υπάρχει σημαντική σύγχυση σε σχέση με τον τρόπο φορολόγησης
των εισοδημάτων στα χαρτοφυλάκια τους, με τον τρόπο συμψηφισμού των κερδών και των ζημιών
που προκύπτουν, με την πρακτική εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και με
κάποιες προβληματικές- από άποψη σαφήνειας- διατυπώσεις που υπάρχουν στη νομοθεσία για τη
φορολόγηση ή μη ορισμένων εισοδημάτων.

Έτσι, λοιπόν, προσπαθήσαμε, με απλό κατανοητό πιστεύουμε τρόπο και με αρκετά πρακτικά παραδείγματα, να ξεκαθαρίσουμε τα
βασικά θέματα που απασχολούν τους φορολογούμενους που διατηρούν επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

 

Δείτε το Φορολογικό Οδηγό εδώ