image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1170/2018 , με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ 1118/2017 και καθορίζει τις διαδικασίες αλλά και τις υποχρεωτικές ενέργειες που οφείλουν να ακολουθούν οι φορολογούμενοι σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτων μέσω της πλατφόρμας του Airbnb και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ, υπάρχει συνεργασία με την πλατφόρμα του Airbnb για λήψη στοιχείων των μισθώσεων των ακινήτων και την τραπεζική κίνηση των εισπραχθέντων ενοικίων. Προβλέπεται να υπάρξουν σαρωτικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι και σε περιπτώσεις παραβάσεων θα επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις από 01/01/2018 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», εγγράφονται στο μητρώο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά ακίνητο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018 συγκεντρωτική κατάσταση με όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις από 01/01/2018 έως 30/8/2018.

Μεγάλη αύξηση των καταγγελιών για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, διαπιστώνουν οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. μεταξύ αυτών και η Ελληνική. Υπό την απειλή επιβολής των εξοντωτικών προστίμων, ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τί έρχεται μετά τον GDPR; Ένας ακόμη Ευρωπαϊκός κανονισμός ο PECR (Privacy & Electronic Communication Regulations ή αλλιώς e-Privacy Regulation) αφορά στην προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου, πρόκειται να αντικαταστήσει την ισχύουσα e-privacy οδηγία και σκοπός του είναι να ευθυγραμμίσει τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Αυτοί οι κανόνες καλύπτουν θέματα όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το διαδίκτυο, άρα ενδεικτικά σημεία είναι, η εμπιστευτικότητα, το ανεπιθύμητο Marketing, τα spam, τα cookies κλπ. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη θέση σε ισχύ ταυτόχρονα και των δύο κανονισμών τελικά ο GDPR προηγήθηκε. Ο PECR εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2018 και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2019 ή αρχές του 2020.

Με την ΠΟΛ 1163/2018 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α 142/3-8-2018) «Διατάξεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών».  Οι αλλαγές με την συγκεκριμένη τροποποίηση είναι δύο στον αριθμό. Η πρώτη τροποποίηση του νόμου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και φωτογραφική καθώς εξαιρεί της Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες από το πλαίσιο της πλήρους διαδικασίας του Εξωδικαστικού ανοίγοντας τον δρόμο προς τις Π.Α.Ε. για ρύθμιση των οφειλών με το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς χωρίς την απαραίτητη συμμετοχή στην ρύθμιση και όλων των υπόλοιπων οφειλών τους. Η δεύτερη τροποποίηση είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα και εξειδικεύει ακόμη περισσότερο τον κανόνα της «μη χειροτέρευσης της θέσης κάθε πιστωτή» καθώς βάζει ανώτατο χρονικό όριο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα τα 10 χρόνια. Παράλληλα εκδόθηκαν και τρεις στον αριθμό Αποφάσεις εντός του Αυγούστου. Οι δύο από αυτές (Κ.Υ.Α. αριθμ. 83588/2018 και Αριθμ. πρωτ.: 86977-14/8/2018) αφορούν την σύσταση και λειτουργία του νεοσύστατου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, ένδειξη ότι το Δημόσιο θέλει να φέρει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης πέραν των πιστωτών, που έχουν στα χέρια τους το χρέος του οφειλέτη, και του συντονιστή, που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του νόμου, ανθρώπους με κατανόηση της οικονομικής φύσης των ζητημάτων που πραγματεύονται σε μία διαδικασία ρύθμισης οφειλών ώστε να «μοιράσει» όσο περισσότερο γίνεται το βάρος της ευθύνης της συμφωνίας τόσο στους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και σε τεχνικά καταρτισμένους εμπλεκόμενους. Με την τρίτη Απόφαση (Κ.Υ.Α. αριθμ. 86768/2018) γίνονται τροποποιήσεις κυρίως στην τυπική διαδικασία υποβολής και διαπραγμάτευσης του αιτήματος του οφειλέτη καθώς πλέον δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης όταν βρεθούν ελλείψεις ή σφάλματα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκεται η αίτηση, και ακόμη και σε περίπτωση που ούτε αυτό δεν είναι αρκετό για την συμπλήρωση των όποιων ελλείψεων ή σφαλμάτων προκρίνεται λύση με την συμμετοχή της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την αρχικοποίηση της αίτησης και επανάληψης των βημάτων υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη. Δυστυχώς η διαδικασία παραμένει δαιδαλώδης και η πλατφόρμα δύσχρηστη και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να ενταχθούν σε αυτόν περισσότεροι οφειλέτες. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι είναι το κυριότερο εργαλείο ρύθμισης Οφειλών ιδιαίτερα αυτών προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με την 3442/2018 απόφαση απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου που είχε εκδώσει την απόδειξη σε μεταγενέστερο από τη δεξίωση χρόνο, με την αιτιολογία ότι υπάρχει υποχρέωση έκδοσης απόδειξης με το πέρας της γαμήλιας δεξίωσης. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτο. Με αφορμή αυτή την απόφαση θα θέλαμε να εκφράσουμε τον σκεπτικισμό μας όσον αφορά την αποδοχή ή μη και τη στάση που κρατά και θα κρατήσει στο μέλλον η Διοίκηση.

Επίκαιρα Θέματα / Καίρια Ζητήματα

image_pdfimage_print

Απόφαση ΣΤΕ 1000/2018: Μόνο όσοι ασκούν διοίκηση
ευθύνονται για  οφειλές της επιχείρησης

Με την προαναφερόμενη απόφαση το ΣΤΕ βάζει τέλος στην δίωξη όλων των μελών διοίκησης των εταιρειών και περιορίζει την ευθύνη σε αυτούς που ουσιαστικά ασκούσαν την διοίκηση και διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων. Όμως θα πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος για τη πιστή τήρηση της απόφασης από τη διοίκηση που δυστυχώς δεν μας έχει συνηθίσει να συμμορφώνεται άμεσα με τις αποφάσεις του ανώτατου Δικαστηρίου.