Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εμπορίου στις οποίες περιλαμβάνεται και η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών, η διάθεσή βάσεων δεδομένων για την παροχή διαφημίσεων σε ηλεκτρονικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής διαφημιστικού χώρου (digital marketing) φορολογούνται σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ΦΠΑ.  Ενημερωθείτε σχετικά όσονο αφορά τις υπηρεσίες Digital Marketing και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.