Ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό

Στα πλαίσια της ανασφάλειας που επικρατεί λόγω της υψηλής φορολογίας, αλλά και των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, πολλοί επιχειρηματίες αναζητούν λύσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους.  Μεταξύ των λύσεων που διαφημίζονται είναι και η ίδρυση εταιρειών στο εξωτερικό (π.χ. Βουλγαρία και Κύπρος) με ευνοικότερη φορολογία.  Εδώ θα βρείτε πληροφορίες όσον αφορά τις υφιστάμενες παραμέτρους που πρέπει να λάβει κανείς υπ’όψιν του ώστε να λάβει τη σωστή απόφαση για ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό.