Εργατικά Θέματα

Είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε αμοιβόμενου εργαζόμενου να δικαιούται χορήγηση ετήσιας άδειας μετ’αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα.  Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τις σχέσεις των εργαζομένων-εργοδοτών και τις αποζημιώσεις άδειας εργαζομένων.