Έλεγχοι

Εδώ θα βρείτε πλούσια αρθρογραφία και χρήσιμη ενημέρωση για όσα σας ενδιαφέρουν σχετικά με ελέγχους εταιρειών από ελεγκτικά σώματα, όπως ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ καθώς και όλες τις τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις.  Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, θα ενημερωθείτε με πλούσιο υλικό και χρήσιμες πληροφορίες για θέματα, όπως τα αρχεία που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι, δοσοληψίες μεταξύ συγγενών και φορολογικοί έλεγχοι, οι υπερελεγκτές και οι αρμοδιότητές τους, έλεγχοι για αδικαιολόγητο πλουτισμό, φορολογικοί έλεγχοι για συναλλαγές με Κύπρο και Βουλγαρία, ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης διαδικασιών, συναλλαγές συνδεδεμένων επιχειρήσεων και πολλά άλλα.