Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ARTION 2022

ΟIKONOMIKA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ARTION 2022

Ο Όμιλος εταιρειών ARTION κατά την διάρκεια της χρήσης του 2022, υλοποίησε με επιτυχία την επιχειρηματική του στρατηγική.

Επενδύοντας σε νέα πληροφοριακά συστήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό, εξέλιξε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του, προσπαθώντας να επιτύχει τον στρατηγικό του στόχο, την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2022, τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου ARTION είναι τα ακόλουθα:

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ARTION Χρήση 2022

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (€) 1/1/2022-31/12/2022 % Ετήσιας μτβ
Κύκλος Εργασιών 8.019.986,09 22,67%
Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων

(EBITDA)

2.068.958,54 233,16%

Αναλυτικότερα ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2022 ανήλθε στα 8.019.986,09 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,67% έναντι του έτους 2021 και τα Κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2.068.958,54 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 233,16% έναντι του έτους 2021.

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου (€) 1/1/2022-31/12/2022
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 1.908.676,52
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 2.101.026,82
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 16.198,74
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 0,00
Ίδια Κεφάλαια 3.482.859,19
Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια 3.691.408,23
Συντελεστής Μόχλευσης 60,79%

Ο Όμιλος, με σταθερό προγραμματισμό, προχώρησε κατά το έτος 2022 σε επένδυση αγοράς ακινήτου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στέγασης του προσωπικού, χωρίς να επηρεαστεί η ρευστότητά του, που παραμένει σε υψηλά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα 1,9 εκ. €). Η αγορά του ακινήτου καλύφθηκε εν μέρει με μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και με ίδια κεφάλαια.

Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

Ο Όμιλος από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του, υιοθετώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ένας από τους σημαντικότερους πόρους του Ομίλου είναι οι εργαζόμενοι, που αυξήθηκαν κατά την Χρήση του 2022 κατά 13,33 %.

Στοιχεία Εργαζομένων Ομίλου 2022 2021 % μτβ
Αριθμός Εργαζομένων 153 135 13,33%

Στόχοι επόμενων ετών

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Γιώργος Δαλιάνης, παρουσιάζει τους στόχους των επόμενων ετών:

  • Για το 2023 ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη κύκλου εργασιών άνω των 10 εκ. € και αύξηση του EBITDA σε ποσοστό 30%. Ήδη κατά το πρώτο δίμηνο ο Όμιλος είναι εντός του στόχου του.
  • Προτεραιότητα, επίσης, είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων τεχνολογίας, όπως λογισμικό διαχείρισης αποθήκης (WMS), ΒΙ (Business Intelligence) και εξειδικευμένες web εφαρμογές για επιχειρήσεις.
  • Ανθρώπινο δυναμικό: Για την επιτυχία των στόχων τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα έτη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όχι μόνο η διατήρηση αλλά και η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ο Όμιλος, τέλος, εξετάζει την περαιτέρω επέκτασή του μέσω εξαγορών ή συμμετοχών σε εταιρείες τεχνολογίας.

ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας από τον ΟΜΙΛΟ ARTION

Ο ΟΜΙΛΟΣ ARTION ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 50 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Όμιλος ARTION, ένας εκ των πλέον ιστορικών Ελληνικών Ομίλων, ανακοίνωσε,  πρόσφατα, τη δημιουργία 50 νέων θέσεων εργασίας για τη διετία 2022 και 2023.

Εδώ και 40 χρόνια, ο Όμιλος ARTION πρωταγωνιστεί στον χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει διακριθεί για τη συνέπεια και την ποιότητα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των στελεχών και συνεργατών του, σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς επίσης και στη μεταλαμπάδευση γνώσης σε νεοεισελθέντες λογιστές-φοροτεχνικούς του κλάδου μέσω της ARTION ACADEMY.

Η ανακοίνωση των νέων θέσεων είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα του Ομίλου για την πεποίηθηση της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και σε τόσο αβέβαιους για την παγκόσμια κοινότητα, καιρούς.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Γιώργος Δαλιάνης, δήλωσε:

“Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που επέφερε η πανδημία στη χώρα μας, στον Όμιλο ARTION, όχι μόνον στηρίξαμε τους ανθρώπους μας αλλά ήδη έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία 50 νέων θέσεων για την επόμενη διετία.  Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι, για εμάς, το πολυτιμότερο για την επιτυχία και την ανάπτυξη του Ομίλου μας, όλα αυτά τα χρόνια. Επενδύουμε σε νέες θέσεις και νέες τεχνολογίες επιδιώκοντας να δημιουργούμε στελέχη υψηλής κατάρτισης με προοπτικές και γνώση”.

ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ

“22  Σεπτεμβρίου του έτους 1981 κάναμε με την κα Νόβα Ιωάννα την έναρξη εργασιών του πρώτου μας λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου.

Από τότε μέχρι σήμερα, πέρασαν 40 δημιουργικά χρόνια μέσα από πολλές και επιτυχημένες συνεργασίες. Κάθε χρονιά ήταν καλύτερη από την προηγούμενη, ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης αλλά και της σημερινής πανδημίας. Συνεχής ανοδική πορεία.

Είμαι υπερήφανος που μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε δημιουργήσει τις εταιρείες Artion A.E. και Connect Line, οι οποίες πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, τωρινούς και παλαιότερους, που με στήριξαν και με στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη δική τους παρουσία και σύμπραξη.

Θέλω να ευχαριστήσω τους από 40ετίας πελάτες μου, καθώς και τους νεότερους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη συνεργασία μας.

Θέλω, τέλος, να ευχαριστήσω όλους τους αναγνώστες της εβδομαδιαίας αρθρογραφίας, του προσφάτως εκδοθέντος βιβλίου, καθώς και όλους όσους με τίμησαν με την παρουσία τους στα επιμορφωτικά-ενημερωτικά σεμινάρια της ARTION.

Όμως, η επιτυχία έχει και το τίμημά της.

Οι ατελείωτες ώρες εργασίας και μελέτης έχουν στερήσει χρόνο και στιγμές από την οικογένειά μου και γι’αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω για την κατανόηση, την υπομονή και τη συμπαράστασή τους. Και φυσικά, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε!”

Γιώργος Δαλιάνης

 

O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


6 Χρόνια Φορολογικής Ενημέρωσης και συνεχίζουμε…από την Artion A.E. σε συνεργασία με το Capital.gr

Το 2013, το  μεγαλύτερο χρηματο-οικονομικό site, www.capital.gr επέλεξε να συνεργαστεί με την Artion Α.Ε., προκειμένου να προσφέρουν μία έγκυρη φορολογική ενημέρωση στους επισκέπτες – αναγνώστες του Capital.gr.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο κ Δαλιάνης και η επιστημονική ομάδα της Artion A.E., πάντα υπό την επίβλεψή του, δημιούργησαν μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα του Capital.gr  τη στήλη Tax καθώς και τη στήλη των Φοροαπόψεων, που έχουν ως σκοπό την ανάδειξη και τον σχολιασμό επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών & οικονομικών θεμάτων.

Σε όλα αυτά τα 6 χρόνια, η ιστοσελίδα του Capital.gr φιλοξενεί κάθε εβδομάδα την αρθρογραφία μας,  η οποία είναι στοχευμένη κυρίως στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τη θεματολογία, την αντλούμε από θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις κυρίως από φορολογικούς ελέγχους. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες μηνυμάτων, κυρίως από συναδέλφους οι οποίοι μας δίνουν με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους, ύλη για την αρθρογραφία μας.

Η Artion A.E και ο κ. Δαλιάνης προσωπικά, σας ευχαριστούμε από καρδιάς, τόσο το Capital.gr όσο και όλους τους φίλους αναγνώστες, για την τιμή που μας κάνετε και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως με το ίδιο αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσουμε την συγγραφή της αρθρογραφίας μας καθώς και την κοινοποίηση μελετών, θέσεων και απόψεών μας επί επίκαιρων θεμάτων, προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσα από το Capital.gr.

Στην Artion A.E., καθημερινή μας επιδίωξη είναι να είμαστε πολύτιμοι συνεργάτες για τους πελάτες μας και να τους υποστηρίζουμε στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο και πιο κερδοφόρο μέλλον.

“Με αίσθημα ευθύνης υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία που επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της εταιρείας του”

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2106009062 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να συζητήσουμε τη μορφή συνεργασίας που θα εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τα οικονομικά συμφέροντά σας.

ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Νέα συνεργασία για την ARTION A.E. με τη Neurocom A.E.

Η λογιστική, φοροτεχνική – συμβουλευτική εταιρεία ARTION A.E., προχώρησε σε νέα συνεργασία με τη Neurocom A.E. Η συνεργασία αφορά στην παροχή φοροτεχνικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου.

Η Neurocom A.E. είναι εταιρεία πληροφορικής με ειδίκευση στην υλοποίηση συστημάτων και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, κυρίως σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Τα συστήματα CommissionSuite (διαχείρισης στόχων και προμηθειών δικτύων πωλήσεων) και TariffSuite (ανάλυσης τιμολογιακών πολιτικών) χρησιμοποιούνται από μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς της Ελλάδος και τους εξωτερικού. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει, ανάμεσα σε άλλα, συστήματα διαχείρισης αιτήσεων, τιμολόγησης, επιχειρηματικής ευφυΐας και διαχείρισης δεδομένων.

Η Artion A.E., κεντρική εταιρεία του ομίλου ΑRTION, με παρουσία πλέον των 30 ετών, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα και ποικίλλουν από ατομικές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα. Με περισσότερες από 700 εταιρείες στο πελατολόγιο της, η Artion A.E. έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι συνδυάζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.

Στην Artion A.E., πιστεύουμε στην ενημέρωση και επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας σχετικά με τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουμε με διαρκή καταγραφή και κωδικοποίηση των αλλαγών, παρέχοντας ευκατανόητη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους πελάτες μας. Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας μας, του newsletter και της αρθρογραφίας σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, κοινοποιούμε μελέτες, θέσεις και απόψεις μας επί επίκαιρων θεμάτων, προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας.

“Με αίσθημα ευθύνης υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία που επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της εταιρείας του”

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2106009062 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και να συζητήσουμε τη μορφή συνεργασίας που θα προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Νέα συνεργασία για την ARTION A.E. με τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο

Η λογιστική, φοροτεχνική – συμβουλευτική εταιρεία ARTION A.E., προχώρησε σε νέα συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο. Η συνεργασία αφορά στην παροχή φοροτεχνικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου.

Τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο έχουν καταξιωθεί στην ελληνική κοινωνία για την ποιοτική τους προσφορά στους μαθητές, τόσο στο τομέα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για την καταξίωσή τους στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. Μετά από ενενήντα και πλέον χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση και μόρφωση των νέων παιδιών, τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, γνωρίζουν ότι ζούμε στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας,  και συνεχίζουν ν’ ανοίγουν δρόμους στο μέλλον, να ψάχνουν και να εφαρμόζουν νέες μεθόδους και συστήματα διδασκαλίας, να δημιουργούν στόχους και να έχουν ως όραμα ένα σχολείο που διαμορφώνει άξιους ανθρώπους.

Η Artion A.E., κεντρική εταιρεία του ομίλου ΑRTION, με παρουσία πλέον των 30 ετών, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα και ποικίλλουν από ατομικές επιχειρήσεις έως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα. Με περισσότερες από 700 εταιρείες στο πελατολόγιο της, η Artion A.E. έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι συνδυάζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.

Στην Artion A.E., πιστεύουμε στην ενημέρωση και επιδιώκουμε την έγκυρη πληροφόρηση των πελατών μας σχετικά με τις  εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουμε με διαρκή καταγραφή και κωδικοποίηση των αλλαγών, παρέχοντας ευκατανόητη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους πελάτες μας. Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας μας, του newsletter και της αρθρογραφίας σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, κοινοποιούμε μελέτες, θέσεις και απόψεις μας επί επίκαιρων θεμάτων, προς όφελος του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας.

“Με αίσθημα ευθύνης υποστηρίζουμε τον επιχειρηματία που επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της εταιρείας του”

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2106009062 ή μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και να συζητήσουμε τη μορφή συνεργασίας που θα προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |  www.artion.gr).


Μεγάλη συμμετοχή Φοροτεχνικών – Λογιστών στη Λάρισα είχε το σεμινάριο – Φορολογικοί Έλεγχοι , Όλες οι τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις

Η Artion A.E. σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών  Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λάρισας (ΕΦΕΕΛ) διοργάνωσε, το Σάββατο 26  Ιανουαρίου 2019, ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Φορολογικοί Έλεγχοι, Όλες οι τελευταίες αλλαγές και εξελίξεις».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γίνει μία πλήρης παρουσίαση και καταγραφή των στοιχείων που πρέπει κανείς να γνωρίζει σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης, τον φορολογικό έλεγχο -με ειδικότερη έμφαση στις τεχνικές ελέγχου και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών- τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων και τον χρόνο διατήρησης των λογιστικών βιβλίων, την ενδικοφανή προσφυγή και, τέλος τον νέο νόμο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τις σχετικές ευθύνες-υποχρεώσεις του λογιστή.

Το σεμινάριο είχε μεγάλη απήχηση στα μέλη του ΕΦΕΕΛ, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία λόγω των πολλών αλλαγών και εξελίξεων που ισχύουν για το άνοιγμα λογαριασμών , τις παραγραφές και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Εισηγητές του ενημερωτικού σεμιναρίου ήταν οι κ.κ. Δαλιάνης Γιώργος (Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός), Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελεγκτικής εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.), Σαμόλης Διονύσης (Γενικός Διευθυντής της Artion Α.Ε, Λογιστής), Αρτσίτας Γιάννης (Προϊστάμενος του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της Artion A.E.).

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εισηγητές απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των Λογιστών – Φοροτεχνικών.


Νέα συνεργασία της ARTION με την ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ

Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία ARTION A.E. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕ. Η συνεργασία αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου.

Η ΑΣΤΗΡ ειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων για τις γυάλινες φιάλες μπύρας, αναψυκτικών και άλλων ποτών και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη του Αυλώνα Αττικής. Με μια διαδρομή άνω των 50 ετών, η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία. Ο προσανατολισμός της ΑΣΤΗΡ είναι καθαρά εξωστρεφής με το 90% της παραγωγής να εξάγεται σε 45 χώρες και στους πελάτες της συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες εταιρείες εμφιάλωσης μπύρας και αναψυκτικών διεθνώς.

Η ΑΣΤΗΡ έχει σταθερά ανοδικό κύκλο εργασιών. Το 2016 κατέγραψε κύκλο εργασιών 21 εκατ. ευρώ, ενώ παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης της δραστηριότητάς της σε νέες αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές.

Η Artion A.E., κεντρική εταιρεία του ομίλου ΑRTION, με παρουσία πλέον των 30 ετών, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κατορθώνει να συνδυάζει τις δομές και την οργάνωση μιας εταιρείας διεθνούς κύρους με την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

Με περισσότερες από 700 εταιρείες στο πελατολόγιο της, η Artion A.E. έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι συνδυάζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.


Νέα συνεργασία για την ARTION A.E. με την SPEEDEX Α.Ε.

Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία ARTION Α.Ε. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την εταιρεία SPEEDEX A.E.. Η συνεργασία αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Η SPEEDEX μέλος των δύο εκ των σπουδαιότερων ομίλων της χώρας, FOURLIS και SFAKIANAKIS, με σταθερά ανοδική πορεία στην Ελληνική Αγορά και με πολυετή εμπειρία, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των Ταχυμεταφορών καλύπτοντας καθημερινά τις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς με αξιοπιστία και συνέπεια. Ιδρύθηκε το 1986 προσφέροντας εγγυημένες επείγουσες διακινήσεις και σήμερα μετράει 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και συγκαταλέγεται στις Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις του Κλάδου Ταχυμεταφορών με συνέπεια και αξιοπιστία, προσφέρει υπηρεσίες ταχυμεταφορών υψηλής ποιότητας σε όλη την Ελλάδα, ικανοποιώντας τις ανάγκες της επιχείρησης, του επαγγελματία και του ιδιώτη παρέχοντας πλήρη γκάμα προϊόντων/υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αγοράς.

Η ARTION Α.Ε., κεντρική εταιρεία του ομίλου ΑRTION, με παρουσία πλέον των 30 ετών, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κατορθώνει να συνδυάζει τις δομές και την οργάνωση μιας εταιρείας διεθνούς κύρους με την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

Με περισσότερες από 700 εταιρείες στο πελατολόγιο της, η ARTION A.E. έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι συνδυάζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.


Νέα συνεργασία για την ΑΡΤΙΟΝ A.E. με την ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.

Η λογιστική – φοροτεχνική εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την εταιρεία ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.. Η συνεργασία αφορά στην παροχή συμβουλευτικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου.

Η ΑΒΕΚ είναι μια άρτια εταιρεία εμπορίας καφέ, τσαγιού & συναφών ειδών, που αναδύθηκε από τις σελίδες της ιστορίας το 1922 περίπου για να μεταφερθεί στη σύγχρονη εποχή. Από την Αίγυπτο σε ένα μικρό καφεκοπτείο στη Σπάρτη και από εκεί στην Αθήνα ο καφές Βεκράκος επενδύοντας στην κληρονομιά του ονόματός του καθιερώνεται για να φτάσει στο σήμερα. Η ΑΒΕΚ στηρίζει τη δυναμική της παρουσία στο ελληνικό προσκήνιο χάρη στο όραμα και τη φιλοσοφία της. Απαρέγκλιτος κανόνας της η ποιότητα των προϊόντων της, η οργανωτική της δομή, ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός της, το εξειδικευμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της και η αδιάκοπη ανάπτυξή της σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης και απαιτητικής αγοράς.

Η ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε., κεντρική εταιρεία του ομίλου ΑRTION, με παρουσία πλέον των 30 ετών, αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο των λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κατορθώνει να συνδυάζει τις δομές και την οργάνωση μιας εταιρείας διεθνούς κύρους με την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση, που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους.

Με περισσότερες από 700 εταιρείες στο πελατολόγιο της, η ΑΡΤΙΟΝ A.E. έχει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη. Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι συνδυάζει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με κόστος ανταγωνιστικό.