Λογιστής

Ο όμιλος εταιριών ARTION ζητά Λογιστή – Λογίστρια

Τμήμα: Λογιστήριο
Πόλη: Αθήνα
Πτυχίο: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
  • Κάτοχος Άδειας λογιστή Α ή Β τάξης
  • 5 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
  • Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος , ΕΛΠ, ΦΠΑ και Μισθοδοσίας
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση MS Office
  • Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα .

Γενικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης
Επισύναψη Βιογραφικού

Εκπαίδευση

Εργασία

Δήλωση Συγκατάθεσης


όρων αποστολής του βιογραφικού μου σημειώματος.


Μπορούμε να σας βοηθήσουμε?

Ένας συνεργάτης μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας.

Όλοι στην εταιρία μας έχουν την αίσθηση ότι όλη η ομάδα της Artion είναι στο πλευρό της ανά πάσα στιγμή και αυτή η αίσθηση σιγουριάς είναι το θεμέλιο για μια επιτυχημένη συνεργασία.

Genekor
Νίκος Τσούλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Genekor