Φορολογικός Οδηγός για Ξενοδόχους και Επαγγελματίες Εστίασης σχετικά με τη Λογιστική, Φορολογική και Ασφαλιστική αντιμετώπιση των φιλοδωρημάτων

Τα φιλοδωρήματα είναι μία συνηθισμένη πρακτική στη χώρα μας.

Είναι μία έμπρακτη πράξη αναγνώρισης απέναντι σε κάποιον εργαζόμενο για την συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την εξυπηρέτηση.

Κυρίως τα συναντάμε σε ξενοδοχεία και εστίαση, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται και σε άλλες δραστηριότητες.

Στα φιλοδωρήματα υπάρχει μία σημαντική διάκριση ως προς τη φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση, ανάλογα με τον τρόπο που δίνονται αλλά και τις ειδικότητες των εργαζομένων που τα λαμβάνουν.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο και το λόγο που χορηγούνται τα φιλοδωρήματα/tips, θεωρούνται, ως παροχή σε είδος και σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΦΕ (Ν.4172/13) υπάγονται στην φορολογία φυσικών προσώπων.

Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να κωδικοποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία για την πληρέστερη ενημέρωση των επαγγελματιών και των συνεργατών τους (λογιστών, δικηγόρων, κλπ).