ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣTΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ένας συνεργάτης μας είναι πάντα
διαθέσιμος να σας εξυπηρετήσει

Κατεβάστε
την εταιρική
παρουσίαση
σε PDF

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει διαρκής πρόσβαση σε κεφάλαια. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδυναμία, η καθεμία για τους δικούς της λόγους, εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μελέτη της οικονομικής τους θέσης και την εξεύρεση μιας νέας βιώσιμης χρηματοδοτικής φόρμουλας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και δυνατότητές της.

Στην ARTION, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε και να σας κατευθύνουμε με βάση τις πραγματικές εναλλακτικές που διαθέτετε τόσο σχετικά με τις οφειλές – υποχρεώσεις σας όσο και με την χρηματοδότησή σας. Θέλουμε να σας τονίσουμε πως υπάρχουν λύσεις αρκεί να έχεις την τεχνογνωσία και την εμπειρία να τις αναζητήσεις.

Οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά μόνη ρεαλιστική επιλογή τον διακανονισμό των οφειλών τους απευθείας με τα συστημικά Τραπεζικά Ιδρύματα σύμφωνα με τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας (ΕΠΑΘ 148/1/5.10.2015), καθώς και με απευθείας διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες διαχείρισης οφειλών στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες έχει γίνει μεταβίβαση της οφειλής.

Από τη μεριά μας προσφέρουμε:

 • Αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του συνόλου των οφειλών
 • Σύνταξη, πάντα σε συνεργασία με την επιχείρηση, βιώσιμου πλάνου αποπληρωμής των οφειλών
 • Προετοιμασία φακέλου και συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης
 • Έλεγχος νομιμότητας της υπογεγραμμένης δανειακής σας σύμβασης σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και της νομολογίας

Με την επιτυχή διαπραγμάτευση μπορούν να επιτευχθούν:

 • Μακροχρόνια ρύθμιση
 • Μείωσης επιτοκίου
 • Παράταση διάρκειας αποπληρωμής
 • Μερική διαγραφή χρεών
 • Περίοδος χάριτος
 • Εκχώρηση ενυπόθηκου ακινήτου με μείωση οφειλής

Εάν η χρηματοδοτική αναδιάρθρωση εφαρμοσθεί σωστά και με συνέπεια μπορεί να οδηγήσει στην επιβίωση της επιχείρησης και να έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Προστασία εταιρικής και ατομικής περιουσίας
 • Επιστροφή σε κερδοφόρες χρήσεις/li>
 • Πιστοληπτική αξιοπιστία
 • Δημιουργία μίας υγιούς επιχείρησης με μεταπωλητική αξία