Εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό

Του Γιώργου Δαλιάνη

Μετά την επιβολή του capital control στις τραπεζικές συναλλαγές, οι επιχειρήσεις υπέστησαν καίριο  πλήγμα και τώρα προσπαθούν να βρουν λύσεις  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που ανέκυψαν , από την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό. Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πλήγμα των εισαγωγικών αλλά και των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Είναι προφανές ότι το capital control  θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως και στην Κύπρο), οι επιχειρήσεις οφείλουν για την επιβίωσή τους να αντιδράσουν και να βρουν άμεσα λύσεις.

Πιστεύουμε ότι ένας τρόπος άμεσης αντίδρασης είναι το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Η κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι ελεύθερη και δεν τίθεται κανένας νομικός περιορισμός για το τύπο και για το ύψος των καταθέσεων. Επίσης, δεν υπάρχει φορολογικό πρόβλημα εφόσον οι συναλλαγές είναι νόμιμες και τα κεφάλαια, που θα διακινηθούν νομίμως φορολογηθέντα ή νομίμως απαλλασσόμενα.

Σήμερα, που είναι ανέφικτο (λόγω της επιβολής του capital control)  να σταλούν χρήματα στο εξωτερικό, το άνοιγμα λογαριασμού θα βοηθήσει τα μέγιστα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Οι εισπράξεις από τους πελάτες του εξωτερικού, μπορούν να κατατεθούν απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού και από εκεί να γίνουν όλες οι πληρωμές, τόσο στο εξωτερικό (προμηθευτές), όσο και στο εσωτερικό (ακόμη και μισθοδοσία προσωπικού).

Για να ανοιχθεί εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό υπάρχουν φυσικά προϋποθέσεις, ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους, που θα ανοιχθεί ο λογαριασμός, το είδος  και  τέλος την τράπεζα που θα επιλεγεί. Οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν και απομακρυσμένα, με ανταλλαγή εγγράφων ή με τη μεσολάβηση νομίμως εξουσιοδοτημένων ατόμων.

image_print