Σύσταση Ι.Κ.Ε

Ι.Κ.Ε

Η Artion A.E. έχει ήδη υλοποιήσει τη σύσταση δεκάδων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και παράλληλα έχει αναλάβει την λογιστική και φοροτεχνική τους παρακολούθηση.

Στις εταιρείες με μορφή Ι.Κ.Ε επιβάλλονται υποχρεώσεις αυξημένης εταιρικής διαφάνειας για την προστασία, τόσο των συναλλασσομένων με την εταιρία, ιδίως των δανειστών της, όσο και των εταίρων (άρθρο 47). Για πρώτη φορά σε νομοθετικό κείμενο επιβάλλεται η υποχρέωση στην Ι.Κ.Ε. να διατηρεί ιστοσελίδα.

Η Artion A.E. αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία σύστασης εταιρίας I.K.E. με τη συγκέντρωση και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, σε συνεργασία με τη Relay A.E. υλοποιεί την κατασκευή ιστοσελίδων σε εταιρίες Ι.Κ.Ε. Οι εργασίες κατασκευής ιστοσελίδας και η διαχείριση περιεχομένου γίνονται με βάση τα οριζόμενα από το νόμο.

Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε μία Ι.Κ.Ε. επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.+30 210 6009062 (κα Ρ. Ζαχαροπούλου)