Το νέο καθεστώς για τις μεταφορικές εταιρείες

Ενημέρωση για το νέο καθεστώς στις μεταφορικές εταιρείες μετά την απελευθέρωση του επαγγέλματος.
Διαβάστε περισσότερα για τον σχετικό νόμο στο επισυναπτόμενο.
Νόμος 3887-2010

image_print