Μέτρα είσπραξης οφειλών από το δημόσιο

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια επίθεση σ’ όλα τα μέτωπα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για είσπραξη οφειλών στρεφόμενοι κατά δικαίων και αδίκων καταστρατηγώντας κάθε έννοια περί δικαίου.

Ψηφίζοντας νόμους πέρα ως πέρα αντισυνταγματικούς προεισπράττουν άληκτες οφειλές πολιτών και εταιρειών και συγκεκριμένα:

Με τη παρ. 2 του άρθρου 15 Ν. 3888/2010 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ. 1136/7.10.2010 αποφάσισε για «Συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων» που σημαίνει με απλά λόγια·

Όταν το Δημόσιο οφείλει για οποιοδήποτε λόγο σε φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί από μόνο του, και με συνοπτικές διαδικασίες να συμψηφίσει οφειλές ληξιπρόθεσμες ή μη.

Αν μια επιχείρηση έχει επιστροφή φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. και οφείλει άληκτες δόσεις π.χ. από περαίωση του Ν.3888/10 το Δημόσιο θα παρακρατήσει όλο το ποσό των άληκτων οφειλών.

Προμηθευτής δημοσίου που έχει να εισπράξει κάποιο ποσό, θα συμψηφίσει όλες τις οφειλές που έχει στο Δημόσιο. Παρατηρήθηκε σε Δ.Ο.Υ. της Αττικής, εταιρεία είχε να εισπράξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χρηματικό ποσό, και αυτή παρακράτησε ολόκληρο το ποσό συμψηφίζοντας ενήμερες οφειλές από την περαίωση και για φόρο εισοδήματος της δήλωσης που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες. Αποτέλεσμα το προσωπικό της εταιρείας να μείνει απλήρωτο και να κινδυνεύει η εταιρεία να σφραγισθεί με απρόβλεπτες συνέπειες για την βιωσιμότητα της.

Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών για την είσπραξη οφειλών, εφαρμόζει το άρθρο 24 του Ν.2915 (ΦΕΚ 109/29.5.2001). Πληροφορείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (δεν ισχύει κανένα απόρρητο) ατομικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα και δεσμεύει το υπόλοιπο μέχρι το ύψος των οφειλών. Πολλοί λογαριασμοί είναι κοινοί και τα χρήματα σε πολλές περιπτώσεις ανήκουν σε συνδικαιούχους που δεν οφείλουν στο δημόσιο.

Μαθαίνουμε καθημερινά κωμικοτραγικά επεισόδια που διαδραματίζονται στις διευθύνσεις των Δ.Ο.Υ. Δεν υπερβάλουμε ότι έχουν δεσμευτεί ποσά ύψους 1500,00 ευρώ σε λογαριασμούς ακόμη και μικροσυνταξιούχων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα ούτε για τα απαραίτητα. Οι Νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν διενεργήσει κατασχέσεις απαιτήσεων σε χείρας τρίτων. (Π.χ. εξόφληση τιμολογίων ενοικιάσεων κλπ). Δυστυχώς περιμένοντας την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών υπηρεσιών πάνω από ένα έτος, η φοροδιαφυγή με όλες τις μορφές είναι σε έξαρση. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν κάνουν χρήση των διατάξεων του Ν. 2523/1997 όσο θα έπρεπε γιατί απλά δεν γίνονται έλεγχοι ουσίας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια από Φ.Π.Α και λοιπούς φόρους να μην έχουν καταλογισθεί.

Η μη έκδοση αποδείξεων, η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων σε συνάρτηση με την ύφεση δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην είσπραξη εσόδων με αποτέλεσμα το κράτος να στρέφεται κατά των συνετών φορολογούμενων, αλλά αυτό μέχρι πότε;

image_print